לוגו רשות החשמל

Rashut Hahashmal

עיצוב לוגו חדש לרשות החשמל