מרכזי זכויות

מיתוג לפרוייקט דגל של משרד הבריאות – מרכזי זכויות למטופלים ובני משפחותיהם. המרכזים ממוקמים בבתי חולים ונותנים מענה לשאלות ועזרה בירוקרתית בתחום מיצוי זכויות מטופלים.

המיתוג בגובה העיניים, אמפתי, שירותי ומזמין