אגודת הסטודנטים – הבינתחומי

Union of Students - IDC

מיתוג מחדש לאגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי = אגודה של סטודנטים – הבינתחומי

החזון: להיות רלוונטיים ומשמעותיים לכלל הסטודנטים בקפוס
הערכים עליהם התבסס המיתוג: ממלכתיות לצד הילד השובב של הקמפוס
צעיר, עדכני ומגניב
אגודה שבה לסטודנט יש קול חזק #אגודה של סטודנטים. ישראלי – בינלאומי
אגודה שנותנת לסטודנט מעטפת שלמה של שירותים. האגודה הכי גדולה בארץ