פרופסור ברטוב

professor Bartoov

מיתוג מחדש למרכז רפואי מתקדם הנותן מענה ייחודי בתחום פוריות הגבר. פרופסור ברטוב פיתח ומיישם שיטות חדשניות בתחום וכן מציע שירותי מעבדה מתקדמים ושירות אישי ומתקדם.
המיתוג משקף את החום ואנושיות של הצוות במרכז לצד המקצועיות והחדשנות בתחום הרפואי הייחודי.