AquaSpray

AquaSpray

מיתוג בקבוק חדשני לספורטאים מבית ויויאן איטליה.
מצד אחד בקבוק שתיה ומהצד השני ספריי להתרעננות.
הפרוייקט כלל כתיבת שם, סלוגן, חבקים, סטנד, מודעות ואתר תדמיתי שיווקי.

מיתוג מוצרים