HL

HL

עיצוב מחדש של כל ליין האריזות של חברת הקוסמטיקה HL/
נדרשנו להעביר ערכים של נקיון, רפואה וקוסמטיקה, תוך כדי פנייה לשני המינים.
הבחירה בצבעוניות, לבן על לבן, ובשימוש בשנתות- מעבירה חוויה של מעבדה ובית מרקחת כך שהצרכן מבין שמדובר במוצר טיפולי ולא אסתטי בלבד.